รีวิว CHI UCCIDE L’EURO? IL NEMICO IN CASA (Italian Edition)
กองทุนรวม – คำเฉลยที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะอวยเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี ทุนเดิมรวมเปิดช่องให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายใช้สอยหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้บัญชากองทุนรวมที่ปฏิบัติการเงินลงทุนในหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ด้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่กว้างไปซื้อความนานัปการของหุ้นด้วยเหตุนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียสมดุลยภาพ เงินลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเกี่ยวข้องที่จะแบกรับค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าการปกครองรายการของคุณCHI UCCIDE L’EURO? IL NEMICO IN CASA (Italian Edition) Description

Moriremo di Europa? Un vero rimpianto per chi ha creduto nell’Unione solidale e assiste al fallimento di un progetto politico. L’autore mette il dito nella piaga delle profonde divergenze tra Stati che dovrebbero contribuire all’Unione politica. A parole è stata da tutti auspicata, ma ostacolata da un comportamento suicida e da decenni di ritardi. Il titolo alternativo del libro potrebbe essere “L’Europa contro l’Europa”.
Il paradosso più evidente è la miopia di paesi europei che rischiano di realizzare l’aspirazione di ambienti conservatori e lobbistici USA da sempre contrari a un’Unione monetaria e politica del Vecchio Continente. In questa UE che parla sempre più tedesco, il rigore imposto da Berlino e dagli alleati del Nord ha peggiorato il quadro economico e ritardato la ripresa.
L’arrendevole disponibilità Ue ad assecondare tutte le richieste inglesi non è bastata. Il Regno Unito, peggio ancora della Germania, non ha mai amato l’euro. Ora i partner europei dovranno gestire l’emergenza Brexit e l’effetto domino che già si annuncia e scongiurare una mortale disgregazione. E la Grecia? Con l’uscita di Londra il “laboratorio Atene” potrà servire a far partire il progetto di Unione a due velocità da tempo caldeggiato dagli stati del Nord.
Massimo Siviero, laurea in sociologia e corso in lingua e civiltà francese alla Sorbona di Parigi, ha pubblicato sette romanzi e numerosi saggi anche in formato Kindle di Amazon.


Tag CHI UCCIDE L’EURO? IL NEMICO IN CASA (Italian Edition): CHI UCCIDE L’EURO? IL NEMICO IN CASA (Italian Edition),Review , แนะนำ , CHI UCCIDE L’EURO? IL NEMICO IN CASA (Italian Edition)