รีวิว How The International Development Bank Will Work: IDB
ตั๋วเงินออม – หากคุณประสงค์ที่จะม่วนอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเป็นได้ลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินออม เงินที่จะต้องมีการออกทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกดัดสันดานถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวดHow The International Development Bank Will Work: IDB Description

This is the original 1975 Lyndon LaRouche proposal for the creation of an International Development Bank–which is the conceptual origin of the many new international development banks coming into being in 2015 and beyond.In this brilliant proposal, LaRouche showed how to bring the world together around the creation of a better future for all.He demonstrated how North or South, East or West, Industrialized or Developing, Capitalist or Communist, Arab or Jew, Rich or Poor, all nations would benefit by creating a new International Development Bank credit system to put all of the world’s nations, peoples, productive powers and resources into action to create the future which all require.
The proposal includes detailed project overviews for the most urgent great projects.
See also The New Silk Road Becomes The World Land Bridge, 2014 for the status of this proposal as of 2014.

Tag How The International Development Bank Will Work: IDB: How The International Development Bank Will Work: IDB,แนะนำ , Reviews , How The International Development Bank Will Work: IDB