รีวิว The Dominican Republic: Stabilization, Structural Reform, and Economic Growth (International Monetary Fund Occasional Paper)
คิดค้นเงินได้ด้วยอัฐไม่ได้เป็นเรื่องสบายมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดแจ้งในแห่งหน จุดมุ่งหมายทางการเงินที่แกร่งและแน่นอนชักนำคุณในการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมว่าในท้ายที่สุดจะนำไปสู่​​การเจริญงอกงามในผลตอบแทนการออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงรักเงิน แต่การตีช่วงและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทเด่นมากThe Dominican Republic: Stabilization, Structural Reform, and Economic Growth (International Monetary Fund Occasional Paper) Description

This occasional paper is a compilation of papers that are linked by a common theme—stabilization, structural reform, and economic growth in the Dominican Republic. The paper summarizes the authorities’ stabilization efforts, how these efforts were subsequently reinforced by certain key structural reforms, and other related developments responsible for the remarkable performance of the Dominican Republic’s economy in the 1990s. The paper gives an insight of the major tax reforms and improvements in administration that were implemented during the 1990s, as well as developments in expenditure policy.

Tag The Dominican Republic: Stabilization, Structural Reform, and Economic Growth (International Monetary Fund Occasional Paper): The Dominican Republic: Stabilization, Structural Reform, and Economic Growth (International Monetary Fund Occasional Paper),Review , เรื่อง , The Dominican Republic: Stabilization, Structural Reform, and Economic Growth (International Monetary Fund Occasional Paper)