เรื่อง Asset Price Bubbles: The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies
หุ้น – นี่คือมาตาของเงินให้ทุนล้วนแล้วในขณะที่คุณลงทุนเงินของคุณสำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่แปลกกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้มาเงินเปลี่ยนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีโอกาสในการหาได้ผลประโยชน์มากถ้าหุ้นปฏิบัติงานล้ำ การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กองกลาง และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติการหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ต่อจากนั้นหากคุณจริงๆเร่งรีบในการตอบคำถามที่ว่า “ฉันจะอุดหนุนเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดเบิ้ม

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนศรัทธาว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังดำรงในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในสถานศึกษาสามารถตัดทอนหนี้ก่อนที่คุณจะเปิดม่านในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสองคุณจะมีการชำระล้างเงินที่ถอยหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อโควตาขององค์กรการหนังสือคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังงมที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ ทำแทน จะต้องชำระเงินหลายต่อเดือนเนื่องด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ซ้ำรวมจะช่วยให้แต้มของคุณมองออกสิ่งที่คุณจัดหามาเมื่อมันเข้าเงินตราให้สินเชื่อรวม มันเป็นข้อสำคัญที่จะใกล้ชิดกับสิ่งที่พวกเขาจะได้มาสิทธิตามพระราชบัญญัติการหาความรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางสิ่งสำหรับนักศึกษาเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดตระหนักว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเด่นเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อสรุปมีที่จะทำ นึกตรองบางส่วนที่พบออกจะตาย
Asset Price Bubbles: The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies Description


In both the industrialized and developing worlds, a distinctive feature of the last two decades has been prolonged buildups and sharp collapses in asset markets such as stock, housing, and exchange markets. The volatility has sparked intense debate in academic and policy circles over the appropriate monetary and regulatory response to dramatic market shifts.This book examines asset price bubbles to further our understanding of the causes and implications of financial instability, focusing on the potential of central banks and regulatory agencies to prevent it. The book grew out of a conference jointly sponsored by the Federal Reserve Bank of Chicago and the World Bank Group in April 2002.Tag Asset Price Bubbles: The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies: Asset Price Bubbles: The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies,Review , แนะนำ , Asset Price Bubbles: The Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies