เรื่อง Money, Finance, and the Real Economy: What Has Gone Wrong?
หุ้น – นี่คือมารดาของเงินออกทุนครอบคลุมในในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณเนื่องด้วยหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ผิดแผกแตกต่างกันตามมูลค่าของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการยืนยันว่าคุณจะหาได้เงินหวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีวิถีทางในการจัดหามาผลประโยชน์มากถ้าหุ้นปฏิบัติการเหลื่อม การลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการปฏิบัติตัวหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ เพราะฉะนั้นหากคุณจริงๆแสวงหาในการตอบคำถามที่ว่า “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดใหญ่โต


Money, Finance, and the Real Economy: What Has Gone Wrong? Description

Money matters… but so does finance! Starting with the link between money and economic activity, this study shows how today’s financial systems have shaped the way that monetary policy is transmitted to the real economy. The information gathering and decisionmaking processes within the financial system play a key role in determining both how credit is allocated and how the risks implied by credit are borne. The study points to what went wrong during the credit boom of the 2000s, which was the counterpart to a huge accumulation of savings, concentrated mainly in emerging economies. This accumulation could well continue. Making better use of the coming savings is a challenge that authorities will have to meet if they want finance to better serve the real economy.การควบรวมกิจการเงินกู้นิสิต สมัยนี้ มันเป็นข้อสรุปว่าเกือบครึ่งเดียวของนักเรียนทุกคนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้นักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นหมายถึงประชาชนพลเมืองทั้งหมดของคนวัยรุ่นที่มีหนี้ที่เผ็ดร้อนรุนแรงและการหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานศึกษาเช่นเดียวกับสิ่งให้เชื่อมั่นว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะดำเนินการสำหรับสภาวะเฉพาะของคุณ ในกรณีโดยมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปตรงหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะจัดหามาการวางเงินแม้จะเป็นผลได้ที่ดี ความจริงมันอาจจะแปลกกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องโดยทั่วๆ ไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปริศนาเดียวก็คือว่าในการบำบัดลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินถัดจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหายตัวTag Money, Finance, and the Real Economy: What Has Gone Wrong?: Money, Finance, and the Real Economy: What Has Gone Wrong?,แนะนำ , รีวิว , Money, Finance, and the Real Economy: What Has Gone Wrong?