เรื่อง The Economics of Western Decline and Globalization: 2008-2016: Audio Recording
รังสรรค์เงินรายได้ด้วยเงินก้อนไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในบริเวณ เป้าหมายทางการเงินที่หนักแน่นและชัดเสนอแนะคุณในการออกเสียงอุบายที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดดึงเงิน แต่การขีดคั่นยามและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทสำคัญมากThe Economics of Western Decline and Globalization: 2008-2016: Audio Recording Description

Patrick McCarty hosts a vigorous discussion with the leading experts on the global economic outlook for 2016 and beyond.

Patrick McCarty studied under the great French philosopher Jacques Derrida and worked as an academic for 25 years. Today, he is a professional writer (over one hundred titles to his credit) and the host of ICG/CNN Radio, where he dialogues with the central innovators, writers, artists and thinkers of the 21st century.McCarty has also served as writer for VP Joe Biden and the DNC. For more information concerning him or his works and for extensive samples, see insightcommunicationsglobal.org.”Excellent. Wonderful Book!” –Corky Ballas (father of Mark Ballas, Derek and Julianne Hough) of Dancing with the Stars“McCarty is a formidable intellect and creative talent.”—Adriaan Peperzak, Stanford University“I find Patrick’s insights and powers of imagination unprecedented, often nearly prophetic.”—C. Payne Lucas, Africare Founder“McCarty belongs to a short list of people who can combine literature and philosophic penetration to this depth.”—Stanley Corngold, Princeton University “Patrick is without doubt an extraordinary talent.”–Dr. David Ingram, Loyola University

McCarty’s works are available on Amazon in print and audio versions.

Tag The Economics of Western Decline and Globalization: 2008-2016: Audio Recording: The Economics of Western Decline and Globalization: 2008-2016: Audio Recording,เรื่อง , แนะนำ , The Economics of Western Decline and Globalization: 2008-2016: Audio Recording