แนะนำ BREXIT: Directions for Britain Outside the EU (Hobart Paperback)
บัตรเงินออม – หากคุณมุ่งหวังที่จะมันตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณศักยลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงทุนในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับแขกบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวดBREXIT: Directions for Britain Outside the EU (Hobart Paperback) Description

Discussions on the outcome of a potential referendum on Britain’s membership of the EU have been characterised by political grandstanding, at the expense of serious economic analysis. With Brexit now a real possibility in the next Parliament, the IEA today releases a report outlining four different options for the UK in the event of a vote to leave the EU, all of which take into account both economic challenges and possibilities. In Brexit: Directions for Britain Outside the EU, various contributors outline several of possible approaches, ranging from a proposal that Britain should promote free trade and openness through the unilateral removal of trade barriers, to maintaining formal relationships with European countries through the European Free Trade Association (EFTA) and/or the European Economic Area (EEA). Other proposals offer a view that the UK should seek to form economic and political alliances with countries outside of Europe, such as those in the Commonwealth.

Tag BREXIT: Directions for Britain Outside the EU (Hobart Paperback): BREXIT: Directions for Britain Outside the EU (Hobart Paperback),แนะนำ , รีวิว , BREXIT: Directions for Britain Outside the EU (Hobart Paperback)