แนะนำ Capital Control, Financial Regulation, and Industrial Policy in South Korea and Brazil
รายการออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินออกทุนหมดและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณประสงค์ แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเพราะว่าผู้ที่มีความชอบใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่นำเสนอโดยธนาคาร (ประมาณการร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น

การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนเป็นปัญหาให้นักเรียนส่วนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ความจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมสามารถช่วยให้คุณเขม็ดแขม่เงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถไขปัญหาหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้พิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่แก้โรคการรวมเงินกู้ยืมให้นักเรียนกำไรจากการควบรวมภารกิจของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในวิทยาคารคือการที่คุณสามารถหลีกหนีการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติทวีอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ปกป้องรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลงกลอนเหยื่อโอกาสน้อยของอัตราที่ปรู๊ดปร๊าดของการงอกงามกุศโลบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิทักษ์เป็นเงินกู้นักเรียนCapital Control, Financial Regulation, and Industrial Policy in South Korea and Brazil Description

The author examines the theory and practice of government interventions in the financial sector of two newly industrializing countries, Brazil and South Korea. Findings from this study help to explain the widespread use of such interventions despite the generally negative predictions (of inefficiencies and general failure) which derive from more prominent and traditional theories. This work contributes a political-economic exploration of how, when, and what kinds of financial regulations can be successful. Historical and institutional analysis of the use of capital controls, credit controls, and economic planning in Brazil and the Republic of Korea illuminate the ways in which strategic use of specific financial controls facilitate these countries’s efforts to industrialize rapidly, and solve the problems of capital creation, productivity, preservation, and disciplined management.


Product Tag Capital Control, Financial Regulation, and Industrial Policy in South Korea and Brazil: Capital Control, Financial Regulation, and Industrial Policy in South Korea and Brazil,Review , แนะนำ , Capital Control, Financial Regulation, and Industrial Policy in South Korea and Brazil