แนะนำ Offshoring in India – Where do we go from Here
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี กองเงินรวมเป็นใจให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากหลายของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ว่าการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแผ่ซ่านไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นดังนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลภาค เงินลงทุนตอนต้นๆในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะผูกพันที่จะแบกภาระโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารบ/ชของคุณ

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนศรัทธาว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลกำไรมากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังเหลืออยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อผู้เรียนขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถดึงลงหนี้ก่อนที่คุณจะประเดิมในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มผลจากการควบรวมธุรกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานศึกษาคือการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความสนใจ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนักเรียนแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่คุ้มกันไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลั่นกลอนเหยื่อวิถีทางน้อยของอัตราที่ฉุกละหุกของการเพิ่มขึ้นเป็นจุดในบั้นปลายที่ต้องยับยั้งกับการปรวนแปรที่อยู่อีเมลของคุณหรือเขยื้อน หนึ่งหรือสองลายลักษณ์อักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแจกในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป โดยเหตุนั้นจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างกวดขันเพื่อลงมือร่วมกับประสกผ่านทางอีเมล์Offshoring in India – Where do we go from Here Description

Having been consistently placed near or at the top of attractive offshore sites India undoubtedly holds a strong position in the offshoring world. However, in recent years India’s high inflation, crumbling infrastructure and the growth of several offshoring sites in other countries makes us wonder if India’s position at the top is sustainable in the long-term.This paper explores sustainability of offshoring in India.


Product Tag Offshoring in India – Where do we go from Here: Offshoring in India – Where do we go from Here,แนะนำ , Reviews , Offshoring in India – Where do we go from Here