Review China: Competing in the Global Economy
สมุดบัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่พ้นภัยที่สุดของเงินให้ทุนทั้งหลายและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณมุ่งหวัง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณโปรดให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่มีความสมใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่นำเสนอโดยธนาคาร (คร่าวๆร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น

China: Competing in the Global Economy Description

China’s economic reforms over the past two decades have brought tremendous economic transformation, rapid growth, and closer integration into the global economy. Real income per capita has increased fivefold, raising millions of Chinese out of poverty. Despite these achievements, difficult reforms–involving the state-owned enterprises and the financial sector–must still be completed, and social pressures from rising unemployment and income inequalities need to be addressed. China’s accession to the World Trade Organization will bring benefits but will also impose obligations on the economy, and could prove to be a watershed for the reform process. This book looks at the country’s reform process, its past successes and future challenges.มีหลายทางที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณเก่งได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการจะส่งผลอย่างมากต่อการโคจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ใจก็คือว่ามันใช้ยุคสมัยเพียงหนึ่งการสะสางเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามเป็นปกติฝาแฝดคุณจะมีการไขปัญหาเงินที่ถดถอยหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อผลรวมของที่ทำงานการทูลคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังคลำหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องชำระล้างเงินหลายต่อเดือนเกี่ยวกับนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ อีกครั้งรวมจะช่วยให้คะแนนของคุณโบนัสสามารถเล่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการทรงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะเลือนลับ


Product Tag China: Competing in the Global Economy: China: Competing in the Global Economy,Review , เรื่อง , China: Competing in the Global Economy