Review The Case for a New ECU: Towards another Monetary System
เอกสารถือหุ้น – นี่คือพระชนนีของเงินให้ทุนภาพรวมในขณะที่คุณลงทุนเงินของคุณด้วยว่าหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่เหลื่อมล้ำกันตามราคาของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการประกันว่าคุณจะจัดหามาเงินแต่ของคุณไม่เป็น แต่ยังมีโอกาสอันควรในการได้มาผลได้มากถ้าหุ้นปฏิบัติหน้าที่ล้ำ การลงทุนในหุ้นก็หมายถึงคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท และ ups และดาวน์ในการกระทำหุ้นโดยตรงจะส่งความกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ ฉันนั้นหากคุณจริงๆแสวงหาในการตอบคำถามที่ว่า “ฉันจะแจกเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดเทิ่งThe Case for a New ECU: Towards another Monetary System Description

25 years since the ECU was established, this work analyzes the situation in the international monetary system, where the prevailing disorder is disrupting economies, undermining growth, provoking protectionism and threatening to set the nations against each other.

Tag The Case for a New ECU: Towards another Monetary System: The Case for a New ECU: Towards another Monetary System,แนะนำ , รีวิว , The Case for a New ECU: Towards another Monetary System