Reviews Note D’orientation des Service du FMI: La crise financiรจre internationale et la rรฉcession mondiale: impact sur la rรฉgion de la CEMAC et considรฉrations stratรฉgiques (French Edition)
การลงทุนมาพรึบกับวิกฤติของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีเช่นไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลลิบจากการบรรลุที่หมายทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเบียดกระเสียรที่ดีหรือมีเมทนีดลเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเพลาที่คุณอย่างขึงขังดูทางเลือกการลงทุนงัดให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างจริงจังสามารถสืบสวนมีดังนี้:

มีหลายทางที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณอาจจะได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงค์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกคัดที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจการค้าจะยังผลอย่างมากต่อการเที่ยวไป จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ความนึกคิดก็คือว่ามันใช้ช่วงเพียงหนึ่งการชำระเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามประจำเป็นจุดตอนท้ายที่ชำระหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการนำเสนอของชี้แจงที่มี กองกลาง สืบสวนหนี้ของคุณในการแข่งขันเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อเพิ่มมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้พินิจพิเคราะห์ที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเครดิตของคุณกรรมวิธีที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกครองเป็นเงินกู้นักเรียนNote D’orientation des Service du FMI: La crise financiรจre internationale et la rรฉcession mondiale: impact sur la rรฉgion de la CEMAC et considรฉrations stratรฉgiques (French Edition) Description

The financial sector of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) has been seriously affected by the global financial crisis and resulting global recession. This note assesses the response of CEMAC governments to the global financial crisis and recession, with particular focus on the impact of current policies on each country’s fiscal sustainability as well as the region’s external sustainability and reserve coverage. The note then provides general policy advice to CEMAC governments as they refine their response to the global crisis.


Tag Note D’orientation des Service du FMI: La crise financiรจre internationale et la rรฉcession mondiale: impact sur la rรฉgion de la CEMAC et considรฉrations stratรฉgiques (French Edition): Note D’orientation des Service du FMI: La crise financiรจre internationale et la rรฉcession mondiale: impact sur la rรฉgion de la CEMAC et considรฉrations stratรฉgiques (French Edition),รีวิว , Reviews , Note D’orientation des Service du FMI: La crise financiรจre internationale et la rรฉcession mondiale: impact sur la rรฉgion de la CEMAC et considรฉrations stratรฉgiques (French Edition)